تبلیغات
كشكول اینترنتی 2 - توحید در دین یهود(بخش3)
كشكول اینترنتی 2

لینکدونی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

توحید در دین یهود(بخش3)

سرشت خداى دین یهود
توحید را معمولا اعتقاد به خداى واحد مى دانند، اما در پس این تعریف بیش از اندازه ساده پیچیدگى هاى بى شمارى نهفته است. یهودیت در طى تاریخ طولانى اش همیشه خود را متعهد دیده که به خداى یگانه ایمان بورزد، اما معناى این اعتقاد و الاهیاتى که بر گرد آن حلقه زده به نحو چشمگیرى از دوره اى تا دوره دیگر فرق کرده است. در هر عصرى تصورات گوناگونى درباره خدا در کنار هم وجود داشته و اندک اندک در یکدیگر تأثیر گذاشته اند. چه بسا این نکته حتى در مورد یک فرد واحد، که تصورش از خدا احتمالا دربردارنده شمارى از عناصر مختلف مأخوذ از پیشینیان است، نیز صدق کند.

مؤلفه های اصلى در اعتقاد یهودیان درباره خدا
1. انسان انگارى

خصیصه زبانى که یهودیان، همچون دیگر مردمان، از روزگاران نخست تا به امروز درباره خدا به کار مى گرفته اند عبارت است از استفاده از تعابیرى که مناسب ارتباطات انسان ها با یکدیگر و با جهان است، و به کار بردن آن در مورد خدا. این نکته گرچه بى نهایت مشکل زاست اما در الاهیات یهودى نقش محورى دارد و باعث شده است فلاسفه یهودى قرون وسطا در تلاش براى خنثا کردن فشار شدیدى که بر اذهان آدمیان وارد مى کرد انرژى فکرى قابل توجهى مصروف دارند. سخن گفتن از خدا به عنوان پدر یا شاه، و با عناوینى چون خشمگین یا خوشحال، و به عنوان کسى که جهانى مى آفریند و از آفریده اش ملول مى شود، و مانند اینها، به خوبى مى فهماند که آدمى با خدا به وسیله زنده ترین تعابیر در دسترس خود ارتباط برقرار مى کرده است. به علاوه، این نکته کمک مى کند تا تصورى جسمانى از خدا شکل گیرد که با دیگر تعالیم یهودى درباره ذات او ناسازگار است. ربى هاى تلمودى اغلب مقدم بر مواردى از بیاناتشان که انسان انگارى آنها افراطى تر بود این عبارت را ذکر مى کردند: «اگر که ممکن مى بود (یعنى سخن گفتن از خدا با این کلمات)».زبان انسان انگار نوع توحیدى را که در واژه هایش مى ریزیم تحت تأثیر قرار خواهد داد. این نوع از گفتار در حالى که خدا را همچون موجودى انسانوار، اما قدرتمندتر و اخلاقى تر، نشان مى دهد تأکید دارد که هستى خدا همواره با هستى انسان همراه است. خدا همانند اشخاص متجلى مى شود: دل نگران آدمى است و مى خواهد که آدمى او را از خشم به در آورد. به جز کتاب مقدس و نوشته هاى تلمودى، مخزن عمده افکار انسان انگار نمازنامه سنتى یهودیان است.

2. تعالى گرایى
تعالى گرایى یعنى تأکید بر اینکه خدا غیر از چیزهاى دیگر است و با جهان مخلوق تفاوت جوهرى دارد. در نقطه مقابل دیدگاه انسان انگار، عامل تعالى گراى اندیشه یهودیان در باب خدا وجود دارد. از این دید، تمام گفتارهاى آدمى درباره خدا چیزى جز تلاش او براى دریافتن موجودى غیر قابل درک نیست. این دیدگاه در نهایت با فرض شکافى عمیق بین خدا و جهان، او را از آن جدا مى کند. نه «افکار» او مثل افکار ماست و نه «روش ها»ى او مانندروش هاى ما. الاهیات فلسفه اندیش یهودیان همیشه موضعی تعالی گرا اتخاذ کرده است. اما این منحصر به فلاسفه یهود نیست – بیانات کتاب مقدس بین انسان انگاری تمام عیار و بدیل تعالی گرای آن در نوسان است، و در شکل های ابتدایی عرفان یهودی که در سنت مرکاوا مطرح اند نوعى تعالى گرایى غلیظ موج مى زند. عبادت بت ها که منفور توحید یهودى است چالشى رودررو با تعالى و یگانگى خدا به شمار مى آید. خدا را نمى توان با هیچ جنبه اى از خلقتش یکى دانست.

3. همه ـ درـ خدایى
خدا در هر چیزى هست اگرچه او را با کل جهان خلقت، و به طریق اولى با هیچ بخشى از آن، نمى باید یکى دانست. این درک از خدا در زمره تحولات تقریبا متأخر است و از دوره قرون وسطا به بعد در میان عارفان یهود رایج بوده است. در حالى که انسان انگارى روش بسیار مشکل سازى براى تفکر درباره خداست و خدا را به ابعاد تجربه آدمى فرو مى کاهد، تعالى گرایى در عموم موارد خدا را از تجربه دینى آدمى جدا مى کند و به نوعى خداشناسى طبیعى و دئیزم منجر مى شود. همه ـ درـ خدایى مى کوشد با مسلم شمردن خدایى که واقعیت وراى همه نمودهاست کشمکش دو جانبه اى را که در الاهیات یهودى بین خداى فیلسوفان و خداى پدران وجود دارد برطرف نماید. بدین ترتیب خدا غیر از جهان خلقت است ولى با آن عمیقا ارتباط دارد. غیر عارفان چنین برداشتى را نمى پذیرند؛ زیرا یا آن را به غلط با همه خدایى یکى مى انگارند (یعنى مساوى بودن خدا با مجموعه آنچه وجود دارد) و یا به نظرشان رسیده است که به نوعى بى قانونى و اباحى گرى منجر مى شود؛ چرا که اگر، همانگونه که در همهـ درـ خدایى مطرح است، هر چیزى مظهرى از خداست به نظر مى رسد دیگر میان مقدس و شیطانى، یا خیر و شر تمایزى نخواهد ماند.

4. ویژه گرایى
ویژه گرایى یعنى خدا، خداى اسرائیل است. تصویرى که کتاب مقدس از خدا ارائه مى دهد حکایت از آن دارد که او با قوم اسرائیل وارد رابطه پیمانى ویژه اى شده است. عمل خدا عمل موجودى رهایى بخش در تاریخ اسرائیل است و اسرائیل باید فقط به او وفادار بماند. همراه با این تصویر ویژه گرا، تصوراتى نیز درباره قوم یهود و منزلت و سرنوشت مخصوص آن پذیرفته شده است. ویژه گرایى خصیصه اى است که در تمام دوره هاى تاریخ یهود وجود دارد اما لزوما در همه آنها وجه غالب نیست. ویژه گرایى با گرایش هایى که از همه گرایى غلیظ ترى برخوردارند در تقابل و ناسازگارى است.

5. همه گرایى
در کتاب مقدس گفته مى شود که خدا خالق آسمان و زمین، و خداى تاریخ بشریت است؛ او دل نگران آدمیان، و عموما در امور مربوط به آنان تأثیرگذار است. اگرچه برعکس ویژه گرایى وانسان انگارى رابطه اى ضرورى بین همه گرایى و تعالى گرایى وجود ندارد، ارتباطى معقول بین آنها موجود است: اگرچه خدا به کلى چیز دیگرى است و به هیچ جنبه اى از جنبه هاى مخلوقاتش شباهتى ندارد، این امکان وجود دارد که او را به راحتى با تمام مجموعه دست ساختش مرتبط دانست. بارى، تصاویر انسان انگار که مستلزم نوعى حلول یا دست کم رابطه اى مانند روابط اشخاص هستند، با گرایش ویژه گرا که خدا را «پدر» یا «شاه» اسرائیل مى داند ساده تر جور در مى آید.اگرچه ممکن است هر یک از آیین هاى مختلف فقط یکی از دیدگاههای خاص درباره خداوند را به میان آورد و الهی دانان، عارفان و یا پارسایان ساده یهودی نیز هر کدام با تصاویر اصلی متفاوتی سر و کار داشته باشند اما همه آن پنج مولفه مذکور، در درک یهودیان از خدا حضور دارند. با ظهور یهودیت جدید و انشعاب آن به جریان های سنتی و مترقی، برآوردهایی که از مفهوم یهودی خدا به عمل آمده با توجه و احتیاط بیشتری همراه بوده است. این روند به ویژه در دوران پس از آشویتس، به این نقطه رسیده است که گویا هیچ یک از تصویرهای سنتی را نمی توان کاملا مناسب احوال یهودیان جدید دانست. با این حال التزام اساسی به توحید پابرجاست و وحدت و بساطت خدا هنوز محورهاى اصلى عموم دیدگاه هاى یهودى نسبت به خدا در قرن بیستم هستند. اما تفسیر معناى توحید یهودى در میان مکاتب فکرى مختلف این عصر از مسائل مورد مناقشه است.

دوگانگى مفاهیم در اعتقاد یهودیان درباره خدا
نوعى دوگانگى مفاهیم در اعتقاد یهودیان درباره خدا وجود دارد که براى نزدیک شدن به فهم الاهیات یهودى از اهمیت اساسى برخوردار است و آن همان تفاوتى است که میان حلول خداوند و تعالى او هست. اندیشه هاى یهودیت میان حلول و نزدیکى خدا با تعالى مطلق او در نوسان دائم است. ابن میمون (قرن دوازدهم)، که در فضاى فلسفه قرون وسطا قلم مى زند، با قاطعیت اظهار مى دارد که اعتقاد به جسمانى بودن خدا برخوردى شرک آمیز با وى است. در جایى دیگر که ابن میمون سعى دارد شکل زبان دین و بهویژه تعابیر انسان انگار آن را حل کند توضیح مى دهد که هیچ خصلت اثباتى را نمى توانیم به خدا نسبت دهیم؛ فقط شناختى سلبى مى توانیم از او داشته باشیم: «او چنان نیست، نه که او چنان است». بدین ترتیب، به نظر ابن میمون، زبان انسان انگار فقط راه ساده ترى براى نفى محدودیت ها و نقصان ها از ساحت خدا به هنگام سخن گفتن از اوست.وقتى خداى فیلسوفان به میان مى آید گویا براى«توى ازلى»،یا همان خداى انسانوارى که یهودیان درنمازها و در برگ برگ کتاب مقدس با او مواجه اند جایى باقى نمى گذارد. واکنش هاى مخالف ابن میمون منکر خداى متعالى و غیر انسانوارى شدند که الاهیات ابن میمون آفریده بود، و خداى حلول کرده اى را که زبان زنده انسان انگار در خود نگاه داشته بود مورد تأیید دوباره قرار دادند و با این کار تمام مشکلاتى را که ابن میمون به انسان انگارى وابسته مى دید حل ناشده واگذاشتند. عرفاى یهود که در زمره اولین منتقدان ابن میمون بودند تلاش کردند تا با دادن محتوایى عرفانى به حلول انسان انگارانه، آن را نگه دارند. مقولات انسانى را از آن رو توانسته ایم درباره خدا به کار بریم که، به معنایى افلاطونى، انسان خداوار بوده است نه از آن جهت که خدا انسانوار است. هر جنبه اى از تجربه آدمى بازتابى، هرچند کمرنگ، از ساختار و شاکله خداوندى است و معناى عمیق تر آن ساختار را در تأملات عرفانى مى توان سراغ گرفت.در دوران جدید با آنکه هم انسان انگارى بسیط و ابتدایى و هم عرفان یهودى را به کنارى گذاشته اند تقابل حلول و تعالى مورد وارسى دوباره قرار گرفته است. الاهیات حلول گرا به شخصیت و روح آدمى به عنوان چارچوبى براى نزدیک شدن به فهم نسبت خدا با انسان، روى آورده است، در حالى که تفکر تعالى گرا که به ویژه با نهضت بازسازى خواهان در ایالات متحده آمریکا پیوند دارد، تصویری غیر انسانوار از خدا ارائه کرده است که بازتابی از آرمان ها و ارزش هاى تمدن یهودى دانسته مى شود. احتمالا مشهورترین متکلم حلول گرا مارتین بوبر است. نوشته هاى او در باره سرشت نسبت من ـ تو، که خدا، یا همان توى جاوید، در چنان نسبتى تجلى مى کند، در بیرون از مرزهاى تفکر یهودى و به ویژه بر متفکران مسیحى تأثیرگذار بوده است.

Texas LLC
سه شنبه 24 مهر 1397 10:38 ب.ظ
You could definitely see your skills in the work you write.
The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe.

All the time follow your heart.
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 01:00 ب.ظ

This is nicely expressed! !
click now buy cialis brand click here to buy cialis acheter du cialis a geneve cipla cialis online we recommend cialis info cialis sans ordonnance click here to buy cialis cost of cialis per pill cilas generic cialis 20mg tablets
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 12:58 ب.ظ

Amazing all kinds of valuable knowledge!
cialis great britain preis cialis 20mg schweiz side effects of cialis cialis 20mg wow cialis tadalafil 100mg 40 mg cialis what if i take cialis tablets australia cialis tablets for sale cialis generico in farmacia 200 cialis coupon
How do you strengthen your Achilles tendon?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:17 ب.ظ
Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring
on other websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.
optimalfruit1605.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:40 ب.ظ
I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme.
Did you make this amazing site yourself? Please reply back as
I'm looking to create my own personal website and would love to find out where you got this from or just what the theme is called.
Kudos!
jenaefryman.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:19 ب.ظ
Great post.
leonahouseal.weebly.com
جمعه 6 مرداد 1396 07:26 ب.ظ
What's up to every body, it's my first pay a visit of
this webpage; this website consists of amazing and genuinely excellent information in favor of visitors.
Hamish
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:08 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about توحید.
Regards
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:21 ق.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the site
is also really good.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:52 ق.ظ
Wow, this article is pleasant, my sister is analyzing such things, therefore I am going to inform her.
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:42 ق.ظ
Hurrah, that's what I was searching for, what a material!
existing here at this blog, thanks admin of this website.
BHW
چهارشنبه 16 فروردین 1396 03:17 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills
and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 01:49 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your article. I wanted to write a
little comment to support you.
ناآشنا
پنجشنبه 2 آذر 1391 02:14 ب.ظ
بنده خدا مطلب به این جالبی چرا منبع و ماخذ نداره؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : 110

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان